title

Цени за асфалтиране на
малки и големи площи

РЪЧНО АСФАЛТИРАНЕ | МАШИННО АСФАЛТИРАНЕ
вертикална планоровка | изкопи | насипи

Изберете нас, защото...

♦ Ние от asfaltirane.com успешно реализира ме проекти по строителство и ремонт на пътища, по изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска и частна инфраструктура. Поемаме поръчки за асфалтиране на улици, асфалтиране на паркинги, асфалтиране на рампи, асфалтиране върху бетон, асфалтиране на тротоари, на пътища. Работим във всички градове в страната! Ние от asfaltirane.com повече от 10 години създаваме Пътища, по които да се движите и съоръжения, които да подобрят живота ви.

♦ РАБОТИМ и се усъвършенства в областта на строителството като приемаме поръчки и обекти от цялата страна. ♦ ИЗПЪЛНЯВАМЕ всички видове вертикални планировки, независимо от тяхната сложност и разнообразност. ♦ ИМАМЕ капацитет за доставка и полагане на всички видове асфалтови смеси, тротоарни плочки, паркинг елементи, уни паваж, градински и пътни бордюри и други. ♦ Ние сме сред най-добрите фирми за асфалтиране - полагаме асфалт върху различни настилки, изграждаме индивидуални паркинги. Асфалтираме паркинг пространства между блокове, кооперации и къщи. ♦ Полагаме асфалт на собствени паркоместа;

♦ РАЗНООБРАЗНАТА собствена механизация ни дава възможност да работим гъвкаво, да сме маневрени и експедитивни в извършването на разнообразните строително монтажни дейности, при изграждането на вертикални планировки, при асфалтирането, полагането на канализация, направата на изкопи, насипи и друг вид пътно строителство. ♦ БЕЗПЛАТЕН оглед и проект от техническо лице.

НАШАТА ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Фирмената ни политика е насочена към внедряването на най-новите технологии в строителството, осигуряване на висока квалификация на персонала и безопасност на труда и строителния процес. Работим в съответствие с изискванията на закона на р.БЪЛГАРИЯ в областта на опазването на околната среда и предотвартяването на еко замърсяваня. Екипът ни има възможност да реализира огледи на обекти във всеки град в страната.

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

Гарантираме качество на всички строително-ремонтни дейности, които извършваме: полагане на асфалт, асфалтополагане на всякакъв вид площи, асфалтиране на пътища, асфалтиране на улици, машинно асфалтиране, ръчно асфалтиране, асфалтиране на тротоари и дворове, частично асфалтиране, кръпки, недостъпни и достъпни места, ПЪТНА МАРКИРОВКА, полагане на бордюри, полагане на тротоарни плочки.

НАВСЯКЪДЕ В СТРАНАТА

Екипът ни има възможност да реализира огледи на обекти във всеки град в страната. Разполагаме с необходимата техника и оборудване за да реализираме асфалтиране на всякакви терени и вертикални планировки във всеки град или село в България.
Вие избирате посоката, а ние създаваме пътя, защото най-важното за всеки от нас е именно пътя, по-който избираме да вървим! Така е и така ще бъде поне, докато не се научим да летим!

над 9085 м.

АСФАЛТИРАН ПЪТ

над 15-ма

РАБОТНИЦИ С ОПИТ

над 25 бр.

РАЗЛИЧНА ТЕХНИКА

над 7500 м.

Тротоарни площи

МАТЕРИАЛИ, С КОИТО РАБОТИМ:

Ние пътя, по който се движим!

УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВАМЕ:

Нашите ключови предимства са опитът и страстта, с които работим...

АСФАЛТИРАНЕ УЛИЦИ
ЦЕНИ ЗА АСФАЛТИРАНЕ

Машините, с които работим имат високата производителност, отличното качество и надеждност.

АСФАЛТИРАНЕ ДВОР
АСФАЛТИРАНЕ ЦЕНИ

Ще осигурим комфорт и удобсвто пред Вашия дом или вила като прецизно асфалтираме двора.

ТРОТОАРНИПЛОЧКИ
ЦЕНИЗА ТРОТОАР

Редим и поставяме всякакви видове тротоарни и бордюрни плочки и павета. Гарантираме здравина и усточивост.

ПЪТНАМАРКИРОВКА

Поставяме пътна маркировка в съответствие със закона и изискванията на движение по пътищата.

ВСЯКАКВИ ПЛАНИРОВКИ

Надеждно определяне на всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи.

НАПРАВА НАИЗКОПИ

Направа на машинни и ръчни изкопи при различни строежи, изкопаване, зариване, обратно, трамбоване.

Що се отнася до мен, аз пътувам не за да отида някъде, а за да се движа. Пътувам заради самото пътуване!

Робърт Луис Стивънсън

ВИЖТЕ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НАС ПРОЕКТИ:

Качеството на асфалтираните от нас малки и големи площи се доказва във времето ...

ГАЛЕРИЯ

Разполагаме с богат снимков материал в подкрепа на реализираните
от нас проекти при асфалтиране на малки и големи площи.

 • Асфалтиране на улици и големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Полагане на асфалт

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на улици

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на големи площи

  АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на малки площи

  АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на малки площи

  АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на малки площи

  АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • Асфалтиране на малки площи

  АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • РЕДЕНЕ НА ПЛОЧКИ

 • ПЛОЧКИ И БОРДЮР

 • АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • РЕДЕНЕ НА ПЛОЧКИ

 • ПЛОЧКИ НА ГОЛЯМА ПЛОЩ

 • АСФАЛТИРАНЕ

 • АСФАЛТИРАНЕ

 • АСФАЛТИРАНЕ ГОЛЕМИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • АСФАЛТИРАНЕ МАЛКИ ПЛОЩИ

 • НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • НАЛИЧНА МЕХАНИЗАЦИЯ

 • ПЛОЧКИ МАЛКА ПЛОЩ

 • ПЛОЧКИ ГОЛЯМА ПЛОЩ

 • НАРЕДЕНИ ПЛОЧКИ

 • ПОСТАВЯНЕ ПЛОЧКИ

 • НАСТИЛКА МАЛКИ ПЛОЩИ

 • РЕДЕНЕ НАСТИЛКА

ПРОЦЕСЪТ ПО АСФАЛТИРАНЕ ВКЛЮЧВА ...

СТЪПКА 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ - Намерете фирма изпълнител, която разполага с необходимата соствена или наета техника! Поискайте рамков договор и внимателно изчетете всички клаузи, които защитават Вас и фирмата за асфалтиране. Правата и задълженията на двете страни трябва да са равни.

СТЪПКА 2. ПОДГОТОВКА: подготовка за асфалтиране

Преди да започне нанасянето на асфалтова настилка, следва да подготвите терена по най-добрия начин. Теренът трябва да бъде разчистен и освободен. Ако в момента имапоставена настилка, асфалт или плочки, те трябва дасе отстранят, за да може новата настилка да се захване добре за основата. Премахването на старите повърхности е наложително за да се гарантира качеството на новата асфалтова настилка.

СТЪПКА 3. ДРЕНИРАНЕ: подготовка за асфалтиране Дренажът е много съществен елемент от асфалтирането. От правилното дрениране зависи дали асфалтовият път ще е поддатилив на свличане или не. Дренажът определя наклоните на настилката и следва да осигури нормалното отичане на водата от пътя. Водата следва да се събира в крайщата на асфалтовия път и да се отича бързо и безпроблемно. Добре е да се направи тест като се излее вода в единия край на повърхността за да се установи на къде се отича водата. Следва да се надградят по-ниските места, за да няма пропадания и събиране на вода.

подготовка за асфалтиране подготовка за асфалтиране

СТЪПКА 4. УПЛЪТНЯВАНЕ: подготовка за асфалтиране

Следващата важна стъпка е да се уверите, че настилката е добре уплътнена. Този процес задължително трябва да е механизиран. Трябва да се използва валяк, който да мине бавно през цялата повърхност, която ще се асфалтира. По този начин всички неравности и свободни места в основата ще се запълнят, което ще гарантира бъдещата здравина на асфалта.

СТЪПКА 5. ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВА: подготовка за асфалтиране

Етап 5 представлява полагане на чакъл за настилка. Чакълестата основа е най-подходяща и здрава. Асфалтът се захваща здраво в луфтоовете между отделните камъни и прави пътя здрав и устойчив.

СТЪПКА 6. ОПАКОВАНЕ НА ОСНОВАТЕ: подготовка за асфалтиране

Непосредствено преди да се положи асфалта, основата от чкаъл и почва следва да се опакова. Опаковането се прави за да не се размества под влиянието на натиска на превозни средства или заради метеорологични условия долния слой. Неговата добра фиксация и опаковане са изключително важни за асфалтирането.

СТЪПКА 7. ДЕБЕЛИНА НА АСФАЛТА: подготовка за асфалтиране

Дебелината на асфалта варира от 1/2 инча до 3/4 инча или 1,27 см до 1.9 cm. Това са препоръчителните и тествани стойности, които гарантират качество и устойчивост на настилката. По-тънък асфалтов слой може да се използва за жилищни пътища в квартали, междублокови пространства или пред фамилни къщи, където няма голям интензитет на движение на тежки автомобили. Най-дебелия слой на настилката следва да е от 2 до 3 инча или 5,08 до 7,62 см).

СТЪПКА 8. ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТА: полагане за асфалт

Полагането на асфалта следва да се реализира с помощта на техника. Изравняването на настилката следва да се поставя с използването на тежък валяк.

ВРЪЗКА С НАС

С удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси, ще изготвим конкретна оферта
за Вашите нужди и ще изпълним поставената задача с прецизност и качество.

Благодарим Ви за вниманието!

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Не се колебайте да се свържете с нас за разискване на Вашите идеи и нужди от асфалтиране или друга строително-ремонтна дейност.

Нашият екип от специалисти, инженери и технически сътрудници ще подготвят най-доброто и правилно решение за Вас.

гр. София

Тел: 0884 16 56 81

Тел: 0876 40 00 75

ИМЕ: Димитър Янков

E-MAIL: dimitaryankov01@abv.bg